Angličtina Zlín

Vážení zájemci o kvalitní studium angličtiny ve Zlíně, na základě více než 17leté praxe Vám nabízím příjemnou, systematickou, intenzivní, praktickou a léty osvědčenou cestu jak na své angličtině smyslupně a s radostí zapracovat.

Má metodika je poměrně nekonvenční a docela rád si na tom zakládám. Ať už mají kurzy AJ ve Zlíně jakékoli zaměření – příprava na Cambridge certifikáty ( B2 First / C1 Advanced), běžné docházkové kurzy, příprava k maturitě, kurzy obchodní angličtiny či jinak, 90% mých hodin tvoří řízená konverzace, přičemž ale gramatika, poslech, výslovnost a rozvoj slovní zásoby v žádném případě nejsou ignorovány. Obojímu přikládám stejnou důležitost a jedno bez druhého zkrátka nejde.

jak hodnotí výuku studenti

S čím jako soukromý učitel AJ ve Zlíně nejvíce „bojuji“ a zároveň mi to přináší notnou dávku sebeuspokojení, je studentova neochota chybovat. Myslím tím, že než aby to student řekl špatně, tak to raději neřekne vůbec. Tento blok většinou po relativně krátkém čase na základě vytvořené důvěry spolu zlomíme. Tyto návyky pramení ze starého a dnes již přerostlého autoritativního způsobu výuky, kterým si mnozí z nás bohužel prošli a kde byl student před učitelem hodně malinký a jeho osobnost a individuální potřeby zcela ignorovány. V mých hodinách je student rovnocenným partnerem, který už na první hodinu v mých očích přichází s určitým respektem, jakož to člověk, který se na sobě rozhodl pracovat. S plynoucím časem často mezi mnou a studenty vznikají hlubší vztahy, které nám společně dovolují sdílet náš zájem o angličtinu. Ostatně na konci dne jsme všichni studenty.

Kdo je mým klíčovým studentem

Mým klíčovým studentem je člověk, kterému se dlouhodobě na trhu jazykového vzdělávání nedostává toho, co potřebuje. Většinou se jedná o špatné zkušenosti s jazykovými školami, kde buď se student nedostane ke slovu, nebo je jazyková úroveň v kurzu nevyrovnaná, případně je lektorova představivost na interakci a program v kurzu fixována pouze na to, co mu dovolí učebnice. A právě takoví rozčarovaní studenti, poptávající individuální výuku/individuální kurzy často hledají soukromého učitele a najdou si cestu ke mně.

Má kapacita je většinou dlouhobě zcela naplněna a k posunům v průběhu roku dochází zcela minimálně. Proto Vám doporučuji Vaši poptávku směřovat spíše formou emailu, kde je dobré uvést všechny relevantní informace – časové možnosti, předpokládaná úroveň, motivace pro studium, týdenní časová dotace kurzu a počet studentů v kurzu. Pokud budu mít prostor, nabídnu Vám konkrétní čas pro výuku. Pokud bude má kapacita naplněna, Vaší poptávku zaeviduji a v případě uvolnění místa, se Vám rád ozvu.

Výuka probíhá v mých prostorách. Případně může student dát kdykoli přednost výuce přes Skype, a to ať už z jakýchkoli důvodů.

Studenti mají také k dispozici přístup k neustále rostoucí anglické knihovně, a to ať už se jedná o zjedodušenou literaturu nebo o originální tituly.

Většina studentů také využívá k tréninku slovní zásoby mobilní aplikaci, kam si vždy po hodině slovíčka mohou zapsat a trénovat tak nejen správnou výslovnost.

Pro lepší orientaci uvádím přehled mezinárodně uznávaných úrovní dle evropského referenčního rámce pro jazyky (tedy A1 - C2):

ceník a termíny výuky

1. hodina

Zdarma

60 minut výuky – 1 osoba

V průběhu roku jsou studentům účtovány i ty hodiny z jejich strany zrušené. V červenci výuka neprobíhá. V srpnu vyučuji na základě individuálního letního rozvrhu. Studenty vyučuji ve svých prostorách a nebo dle přání výuka probíhá online.

600 Kč

60 minut výuky – 2 osoby

V průběhu roku jsou studentům účtovány i ty hodiny z jejich strany zrušené. V červenci výuka neprobíhá. V srpnu vyučuji na základě individuálního letního rozvrhu.  Studenty vyučuji ve svých prostorách a nebo dle přání výuka probíhá online.

350 Kč / osoba

60 minut výuky – 3 osoby

V průběhu roku jsou studentům účtovány i ty hodiny z jejich strany zrušené. V červenci výuka neprobíhá. V srpnu vyučuji na základě individuálního letního rozvrhu. Studenty vyučuji ve svých prostorách a nebo dle přání výuka probíhá online.

240 Kč / osoba

Termín výuky

Pracovní dny 7:00 až 15:00

Spolupráci se mnou můžete ukončit ze dne na den. Nejste mi ničím vázáni.

Kontaktovat mě můžete na: